มหกรรมลดต้นทุนเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วันที่ 16 ม.ค. 2560

      ปิดความเห็น บน มหกรรมลดต้นทุนเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วันที่ 16 ม.ค. 2560


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง มหกรรมลดต้นทุนเพื่อชาวนาและเกษตรกรไทย
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วันที่ 16 ม.ค. 2560
———————————————