โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดทำใบงานและแผนงานการเรียนการสอนยุคใหม่ ระยะที่1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดทำใบงานและแผนงานการเรียนการสอนยุคใหม่ ระยะที่1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดทำใบงานและแผนงานการเรียนการสอนยุคใหม่
ระยะที่1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
——————————————————————————

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการจัดทำใบงานและแผนงานการเรียนการสอนยุคใหม่ ระยะที่1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560