การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซลคูโบต้า

      ปิดความเห็น บน การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซลคูโบต้า


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซลคูโบต้า
———————————————

  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. นายอุทิศ  บุญนาน หัวหน้า แผนกวิชาช่างกลเกษตร   และวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ได้มอบใบประกาศแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซลคูโบต้า ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560  โดยมีนักเรียน ชั้น ปวช. 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน นักเรียนชั้น ปวช. 2 คน และนักเรียนชั้น ปวช.3 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน   ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซลคูโบต้า ครั้งนี้ ได้ใช้รุ่น RT ในการถอดและประกอบคืน
  • ภาพโดย : ปณต  นมัสการ
  • ข่าวโดย : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์