แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์”

      ปิดความเห็น บน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย
จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์”
———————————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายกฤษดา  ดีด้วยชาติ และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ปฏิบัติการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ได้

    ข่าวโดย : วีรยุทธ  บุญชาลี
    ภาพโดย : อรรจน์  คงทอง
    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ