กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องนักเรียน นักศึกษา ชมรมช่างกลเกษตร

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องนักเรียน นักศึกษา ชมรมช่างกลเกษตร


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องนักเรียน นักศึกษา ชมรมช่างกลเกษตร
————————————————————

 •  เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2560 นายอุทิศ บุญนาน และคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตรได้ร่วมจัดกิจรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้องขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาชมรมช่างกลเกษตรได้รู้จักกันมากขึ้น (รุ่นพี่รู้จักรุ่นน้อง รุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่)  ซึ่งกิจกรรมมีการร่วมทำบุญตักบาตร อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูกข้อมือด้วยด้ายสีขาวตามประเพณีนิยมของชาวไทยเพื่อรับเป็นลูกศิษย์ ครูอาจารย์ แนะนำครูอาจารย์ในแผนกและให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ท้ายสุดมีการดำเนินงานกิจกรรม 9 กิจกรรม
  1 วิ่งสามัคคี
  2 วิ่งซุปเปอร์แมน
  3 วิ่งกระสอบ
  4. วิ่งลูกโป่ง
  5. กินวิบาก
  6.กลิ้งล้อ
  7.ชักกะเยอกับรถไถ
  8.วิ่งท้อ
  9. วิ่งม้าโรมัน

  ข่าวโดย  : ปรียานุช  ประเสริฐสุข
  ภาพโดย  : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์