ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อ่านสาร นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

      ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อ่านสาร นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กล่าวคำมั่นสัญญาต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด)
———————————————-

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 07.50 น. นายสุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา อ่านสาร นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวคำมั่นสัญญาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด) เพื่อแก้ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดบ่อนทำลาย
  ความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นการป้องกันและ แก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
  ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในอนาคตภายใต้กรอบที่ว่า “ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อ
  แก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

  ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
  ภาพ : วีรยุทธ บุญชาลี