ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12”

      ปิดความเห็น บน ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง บรรยากาศการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12”
—————————————————

  • บรรยากาศการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12”
    ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 โดยจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างเป็นทางการ
    ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

Cr.Facebook.งานประชาสัมพันธ์ วษท.บุรีรัมย์