ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————

Download (PDF, Unknown)