พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน พิธีปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
———————————————

  • วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมี                   นายระเบียบ เที่ยงธรรม ประธาน อศจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับฟังการกล่าวรายงานจาก นายชูชีพ เหมือนพร้อม รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ หลังจากนั้นประธานจึงได้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ร้อยเอ็ด และกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12 อย่างเป็นทางการ

Cr.Facebook.งานประชาสัมพันธ์ วษท.บุรีรัมย์