วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เหล่าสภากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เหล่าสภากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีบุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
——————————————

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เหล่าสภากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยกรรมการ และ
    เหล่าสมาชิกสภากาชาด ได้มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจบริจาคเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : ปรียานุช ประเสริฐสุข
งานประชาสัมพันธ์