วันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

      ปิดความเห็น บน วันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV โดยการเก็บข้อมูลแบบใช้ Smartphone
——————————————————-

  • วันนี้(6 ก.ค. 60) เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เข้ามาเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
    อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.2 ของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อติดตามแนวโน้มและ
    ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV โดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะใช้ Smartphone ในการเก็บข้อมูล