วันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดศูนย์การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (COWBOY MARKET)

      ปิดความเห็น บน วันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดศูนย์การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (COWBOY MARKET)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เปิดศูนย์การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (COWBOY MARKET)
———————————————————–

  • วันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดศูนย์การจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา (COWBOY MARKET) โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเป็นผลผลิตของวิทยาลัยฯทั้งหมด จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในความปลอดภัยและสด สะอาด ใหม่ทุกวันได้เลย ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยวันศุกร์จะมีเป็นตลาดนัดทุกคนสามารถนำสินค้าที่ตนเองมีมาวางจำหน่ายได้ หากท่านใดสนใจเชิญเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตนักเรียน นักศึกษา (COWBOY MARKET) ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตรงข้ามปั้ม ปตท.