กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ได้มาอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

      ปิดความเห็น บน กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ได้มาอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
———————————————

  • วันที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุข จ.บุรีรัมย์ ได้มาอบรมเกี่ยวกับ เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2
    ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ หอประชุมหลังเก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์