คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชาร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

      ปิดความเห็น บน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชาร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
——————————————

  • คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชาร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 50,000 ดอก