กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560
———————————————

  • เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 14.00 น. หมวดวิชาภาษาไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
    จัดกิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ โดยมีวัตถุในการจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และรักษาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การประกวดแต่งกายเหมือนตัวละครในวรรณคดี การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดภาพวาดระบายสี และการประกวดทักษะการพูดในที่ชุมชนอีกด้วย