วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำลูกเสือวิสามัญร่วมการถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำลูกเสือวิสามัญร่วมการถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง นำลูกเสือวิสามัญร่วมการถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
——————————————————

  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้นำลูกเสือวิสามัญร่วมการถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และเป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชสมภพในวันที่ 28 ก.ค. ถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลอย่างยิ่ง และสืบเนื่องรัฐบาลมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยพร้อมเพียงกัน นำโดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้