การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

      ปิดความเห็น บน การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
—————————————–

  • ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ได้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560            ณ หอประชุมหลังเก่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์