วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสองสี

      ปิดความเห็น บน วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสองสี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบสองสี
————————————–

  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญได้จัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสองสี โดยมี นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจาก               ผู้อำนวยการ ให้มาเป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้