เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

      ปิดความเห็น บน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
———————————————————————

  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย             นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 และ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
    โดยมี นายสุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะท่านผู้บริหาร คณะครู ให้การตอนรับในครั้งนี้