การจัดงานนิทรรศการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

      ปิดความเห็น บน การจัดงานนิทรรศการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาชีพ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดงานนิทรรศการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
———————————————————————————

  • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. มีการจัดงานนิทรรศการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual system) พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาชีพ นครชัยบุรินทร์ สัญจร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมี นายระเบียบ เที่ยงธรรม ประธาน อศจ. บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และนายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยกร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้