รูปคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      ปิดความเห็น บน รูปคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
——————————————————-