รูปกิจกรรมการแข่งขันทักษะ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๓๙ วันที่ ๑๗-๒๐ พ.ย ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

      ปิดความเห็น บน รูปกิจกรรมการแข่งขันทักษะ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๓๙ วันที่ ๑๗-๒๐ พ.ย ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปกิจกรรมการแข่งขันทักษะ อกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ วันที่ ๑๗-๒๐ พ.ย ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
—————————————————————————