ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงตอนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ท่าน ผอ.วิทยา. พลศรี

      ปิดความเห็น บน ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงตอนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ท่าน ผอ.วิทยา. พลศรี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง งานเลี้ยงตอนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.วิทยา. พลศรี
————————————————–

  • เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 18.00 น. ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมใจกันจัดงานเลี้ยงตอนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ท่าน ผอ.วิทยา. พลศรี ที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง