โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล”

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล”
ปีงบประมาณ 2561
—————————————————–

  • ท่านผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์