ประกวดราคาจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์

      ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์


ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————-

Download (PDF, 89KB)