ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโคนมสาวพร้อมผสมพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————–

Download (PDF, Unknown)