โครงการจัดทำตู้ใส่เอกสารและโต๊ะนักเรียน นักศึกษา โดยการสนับสนุนไม้อัดจาก บริษัท พาเนล พลัส จำกัด

      ปิดความเห็น บน โครงการจัดทำตู้ใส่เอกสารและโต๊ะนักเรียน นักศึกษา โดยการสนับสนุนไม้อัดจาก บริษัท พาเนล พลัส จำกัด


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการจัดทำตู้ใส่เอกสารและโต๊ะนักเรียน นักศึกษา โดยการสนับสนุนไม้อัดจาก
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
—————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และคณะครู เข้านิเทศและให้กำลังใจการทำโครงการจัดทำตู้ใส่เอกสารและโต๊ะนักเรียน นักศึกษา โดยการสนับสนุนไม้อัดจาก บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ซึ่งทั้งนี้แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำตู้ใส่เอกสารและโต๊ะในครั้งนี้