“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้เรียนออนไลน์” E-Education Information Manegement System (EIMS)

      ปิดความเห็น บน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้เรียนออนไลน์” E-Education Information Manegement System (EIMS)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้เรียนออนไลน์”
E-Education Information Management System (EIMS)
————————————————–

  • วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามผู้เรียนออนไลน์” E-Education Information Manegement System (EIMS) โดยมี นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัสดุประสงค์ในการจัดอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูสุบรรณ์ บุตรสิงห์ และ คุณครูศุภกร พิมพ์ภู จาก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายและให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————-
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์