โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย(เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)

      ปิดความเห็น บน โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย(เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย(เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ณ ศูนย์เรียนรู้ อศ.กช.บ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ
—————————————————————————————