การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง  การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
———————————————————–

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานใน “การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” โดยประธานได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง ชี้แจงเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้โอวาท ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติตนกับนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมได้แนะนำผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบ ณ หอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————-
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล