โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 พ.ค. 2561)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 พ.ค. 2561)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
———————————————————-

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นวันแรก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน ด้วยทีมวิทยากรที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียน นักศึกษา

———————————————————-
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์