โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ (วันที่ 13 พ.ค. 2561)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ (วันที่ 13 พ.ค. 2561)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธร เมืองบุรีรัมย์
——————————————————————————

  • วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ช่วงเช้าของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “วินัยสร้างคน จราจรสร้างชีวิต” ซึ่งทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยคณะวิทยากรผู้ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์