พิธีเปิด การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิด การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิด การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ภาพและข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข