ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
—————————————————————–

  • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้ง นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับงานทะเบียน จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะครูทุกท่านเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในเรื่องการลงทะเบียนเรียนให้เกิดความเรียบร้อย จากนั้นได้แนะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ และนักศึกษาฝึกสอนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ให้ทุกท่านได้ทราบตามลำดับ ณ ห้องประชุมโสตฯ3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ภาพและข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข