โครงการ ความรู้ 5 นาที ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน โครงการ ความรู้ 5 นาที ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการ ความรู้ 5 นาที
ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
———————————————–

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ได้มาให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และความปลอดภัยในการใช่รถใช้ถนน ในโครงการ ความรู้ 5 นาที ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์