กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและกิจกรรม Day & Camp ประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและกิจกรรม Day & Camp ประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและกิจกรรม Day & Camp ประทับแถบ 2 สี
—————————————————————

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและกิจกรรม Day & Camp ประทับแถบ 2 สี ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล