การฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

      ปิดความเห็น บน การฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
————————————————————————–

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล