รูปการฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

      ปิดความเห็น บน รูปการฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปการฝึกอบรม การจัดทำการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan
———————————————————————–