รูปพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

      ปิดความเห็น บน รูปพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปพิธีเปิดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย
ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
————————————————————————