โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา”

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา”
————————————————————–

  • วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 งานคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และ นายสนิท แสนรัมย์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์,นายดุลทัศน์ กมล