กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561
—————————————————————–

  • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ “จัดกิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งนายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์