กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมเวียนเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
———————————————————————————————

  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 นำโดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล