รูปกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอาคารโดม 80 ปี

      ปิดความเห็น บน รูปกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอาคารโดม 80 ปี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ หอประชุมอาคารโดม 80 ปี
————————————————————-