คณะท่านผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน คณะท่านผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง คณะท่านผู้บริหารระดับสูง จาก สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท.
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————————–

  • วันที่ 5 ส.ค. 2561 เวลา 08.00 น. คณะท่านผู้บริหารระดับสูง จาก สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมี นายสุเนตร แก้วบุตรดี ครูผู้ดูแลหมู่บ้าน อกท. พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา คอยให้การต้อนรับ

———————————————————
ภาพและข่าวโดย : ปรียานุช ประเสริฐสุข