รูปคณะท่านผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วษท.บุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน รูปคณะท่านผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วษท.บุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปคณะท่านผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท. วษท.บุรีรัมย์
———————————————————————-