แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโดม 80 ปี

      ปิดความเห็น บน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโดม 80 ปี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมโดม 80 ปี
——————————————————————————

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.