คืนที่ 2 ของการแสดงนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ของแต่ละชมรมวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน คืนที่ 2 ของการแสดงนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ของแต่ละชมรมวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การแสดงนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ของแต่ละชมรมวิชาชีพ
ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————————————————

  • คืนที่ 2 ของการแสดงนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ของแต่ละชมรมวิชาชีพ
    ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานจัดขึ้น
    ในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์