รูปการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโดม 80 ปี

      ปิดความเห็น บน รูปการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโดม 80 ปี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปการประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมโดม 80 ปี
—————————————————————-