การประกวด มิส FFT การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน การประกวด มิส FFT การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประกวด มิส FFT การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์
ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————————————–

  • คืนที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กับ”การประกวด มิส FFT” “การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล”ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งงานจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์