พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————————–

  • วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำโดย นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์